Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 1730
Trước & đúng hạn: 1722
Trễ hạn: 8
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2022 23:18:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIM ĐÍNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Nguyễn Văn Hiểu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thị Tứ Kim Đính, xã Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương

Điện thoại: 02203.720.263

Email:ubndkimdinh@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 27
Tất cả: 13,072