Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 727
Trước & đúng hạn: 727
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:16/05/2022 13:01:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIM ĐÍNH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Nguyễn Văn Hiểu - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thị Tứ Kim Đính, xã Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương

Điện thoại: 02203.720.263

Email:ubndkimdinh@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 20
Tất cả: 6,248